U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
Domov

Základná škola s materskou školou, Poprad

Vitajte na našej stránke

Sme radi, že ste zavítali na stránku našej materskej školy. Novinky a fotografie našej školy nájdete aj na našej Facebook stránke.

Materská škola U Sloníka Dostojevského 2267/27 patrí do mestskej časti JUH I. v Poprade.

Situovaná je v dvojposchodovej  účelovej budove. Disponuje priestrannými, svetlými farebne zladenými triedami, novou telocvičňou, veľkým dvorom na hranie s pieskoviskami, preliezačkami a krásnym altánkom. Vybavenie spĺňa hygienické a bezpečnostné normy a je uspôsobené potrebám detí predškolského veku. Predškolské zariadenie má 6  tried a poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť s dôrazom na  individuálny a starostlivý prístup k deťom vo veku od 3 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Motto našej škôlky

Poďte deti medzi nás,
budeme mať radosť z Vás.
Budeme si spievať, hrať,
veselo sa zabávať.

Sloník kreslí , cvičí, pláva,
u Sloníka byť je sláva.
Športovanie to je hej,
Sloník mu vždy rozumel.


Vzdelávací program materskej školy "Spoznávajme spolu farebný svet" je zameraný na rozvíjanie kognitívnych funkcií a pohybových zručností detí formou krúžkov – korčuľovanie, lyžovanie, predplavecká príprava, relaxačné cvičenie pre 3 ročné deti.

Školská jedáleň

Dôležité dokumenty: 

ZÁPISNÝ LÍSTOK
JEDÁLNY LÍSTOK

+421 (52) 77 42 866
jedalenuslonika@gmail.com

Kontaktné údaje

PhDr. Taťána Staneková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ


Základná škola s materskou školou
Dostojevského 2616/25
058 01 Poprad
Slovenská republika

+421 (52) 77 41 566

stanekova@skolka-uslonika.sk
www.skolka-uslonika.sk

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.