U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
2% z daní

2% z daní pre naše deti

Vedenie materskej školy a výbor Združenia rodičov ďakuje rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli svojimi 2% z daní na rozvoj materskej školy.

Doteraz boli zo získaných prostriedkov zakúpené:

  • Učebné pomôcky na dopravnú výchovu – malé dopravné ihrisko do telocvične
  • Kalendár počasia
  • Odborné knihy
  • Detský nábytok - kuchyňky do všetkých tried, nábytok na hračky
  • Nábytok do detských šatní
  • Digitálny fotoaparát
  • Antialergické vankúšiky na spanie pre všetky deti
  • Učebné pomôcky na literárnu a jazykovú výchovu
  • Dva elektrické klávesové nástroje na hudobnú výchovu a spevácky krúžok

Dokumenty na stahnutie

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane: DOC, PDF
Potvrdenie o zaplatení dane: DOC, PDF
 

Copyright © 2008 - 2015 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.