U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Nasledujúce udalosti

Minulé udalosti

Vianočné posedenie 2010
Vianočné posedenie pri jedličke bude od 6.12.2010 do 17.12.2010.
Miesto: V každej triede
Dátum a čas: 6. 12. 2010 15:00:00
Mikuláš 2010 v MŠ
V decembri zavíta do MŠ Mikuláš. Deťom prinesie balíček prekvapení.
Miesto: MŠ u Sloníka
Dátum a čas: 6. 12. 2010 10:00:00
Detský karneval
Miesto: MŠ "U Sloníka"
Dátum a čas: 19. 2. 2009 9:30:00
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Miesto: ZŠ Dostojevského
Dátum a čas: 2. 2. 2009 13:30:00
Rodičovské združenie
Miesto: MŠ "U Sloníka", trieda Meduška
Dátum a čas: 21. 1. 2009 15:15:00
Mikuláš
Miesto: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Dátum a čas: 4. 12. 2008 10:00:00
Tvorivé dielne v každej triede
Miesto: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Dátum a čas: 2. 12. 2008 10:00:00
Tvorivé dielne v každej triede
Miesto: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Dátum a čas: 1. 12. 2008 10:00:00
Tvorivá dielňa pre rodičov a deti
Miesto: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Dátum a čas: 21. 11. 2008 10:00:00
Horská služba v škôlke
16.9.2008 sme privítali v škôlke pracovníkov Horskej služby p. Adamca a Švorca.
Miesto: Trieda Meduška
Dátum a čas: 16. 9. 2008 19:22:26
Týždeň poznávacích a kultúrno – relaxačných podujatí pre budúcich prvákov
Miesto:
Dátum a čas: 16. 6. 2008 9:00:00
Súťaž Evička nám ochorela
Na súťaži Evička nám ochorela nás budú reprezentovať deti z oddelenia Motýlikov.
Miesto: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Dátum a čas: 10. 6. 2008 9:00:00
Návšteva Kežmarského hradu
Miesto: Hrad v Kežmarku
Dátum a čas: 4. 6. 2008 9:00:00
Návšteva požiarnikov v materskej škole
Miesto: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Dátum a čas: 4. 6. 2008 9:00:00
Deň detí na školskom dvore
Miesto: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Dátum a čas: 2. 6. 2008 9:00:00

Novinky

Školský vzdelávací program

Na pedagogickej rade dňa 30.8.2009 bol schválený Školský vzdelávací program "Spoznávajme spolu farebný svet".

Pohybovo-tanečný a spevácky krúžok

Od polovice októbra otvoríme pohybovo-tanečný a spevácky krúžok.

Pomôž svojej škole a chráň prírodu

Zapojili sme sa do súťaže – Pomôž svojej škole a chráň prírodu –  s firmou Sabi - MilkAgro.

Máme nové krúžky

Začali pracovať krúžky: výtvarný, počítačový a oboznamovania s anglickým jazykom.

Zmena subjektu

1. septembra 2008 materská škola bola zlúčená so základnou školou a vznikol jeden subjekt Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad.

Mestská športová olympiáda - ocenenia

V stredu 28.5.2008 sme sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády.

Príprava nového vzhľadu našej stránky

V tomto období už pre vás, rodičov a priateľov našej škôlky, chystáme nový, príťažlivý a hlavne veselý vzhľad našej stránky. Táto stránka bude veselá, farebná, pln�� detských motívov a fotografií zo života v našej škôlke.

Dokončenie nového vzhľadu predpokladáme v priebehu letných prázdnin. Určite sa máte na čo tešiť.

Nová stránka www.skolka-uslonika.sk

Dňa 1.4.2008 sme pre Vás spustili novú internetovú stránku Materskej školy Dostojevského 2267/27 v Poprade na adrese www.skolka-uslonika.sk.


Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.