U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Detský karneval

Dátum a čas udalosti: 19. 2. 2009 9:30:00
Miesto konania: MŠ "U Sloníka"
Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, tak ako vždy v tomto fašiangovom čase, karneval sa u nás začne, preto masky už chystajte!

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.