U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Horská služba v škôlke

Dátum a čas udalosti: 16. 9. 2008 19:22:26
Miesto konania: Trieda Meduška
16.9.2008 sme privítali v škôlke pracovníkov Horskej služby p. Adamca a Švorca.

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.