U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Mestská športová olympiáda - ocenenia

28. 5. 2008

V stredu 28.5.2008 sme sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády.


Reprezentovali nás deti z oddelenia Motýlikov, Lienok a Medušiek a získali tieto ceny: 

Alex Mudrák  2. miesto v kategórii starších chlapcov
Martin Gerbery  3. miesto v kategórii mladších chlapcov
Martinka Mareková  2. miesto v kategórii starších dievčat

Celé družstvo vybojovalo zlaté medaily a materská škola získala  za 1. miesto krásny pohár, ktorý je vystavený v telocvični.


Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.