U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Mikuláš 2010 v MŠ

Dátum a čas udalosti: 6. 12. 2010 10:00:00
Miesto konania: MŠ u Sloníka
V decembri zavíta do MŠ Mikuláš. Deťom prinesie balíček prekvapení.

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.