U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Nová stránka www.skolka-uslonika.sk

1. 4. 2008

Dňa 1.4.2008 sme pre Vás spustili novú internetovú stránku Materskej školy Dostojevského 2267/27 v Poprade na adrese www.skolka-uslonika.sk.


Nájdete tu všetky potrebné informácie o Materskej škole a tiež veľa informácií zo života v škôlke.


Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.