U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Pohybovo-tanečný a spevácky krúžok

1. 10. 2008
Od polovice októbra otvoríme pohybovo-tanečný a spevácky krúžok.


Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.