U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Pomôž svojej škole a chráň prírodu

29. 9. 2008
Zapojili sme sa do súťaže – Pomôž svojej škole a chráň prírodu –  s firmou Sabi - MilkAgro.


Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.