U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Príprava nového vzhľadu našej stránky

20. 4. 2008

V tomto období už pre vás, rodičov a priateľov našej škôlky, chystáme nový, príťažlivý a hlavne veselý vzhľad našej stránky. Táto stránka bude veselá, farebná, plná detských motívov a fotografií zo života v našej škôlke.

Dokončenie nového vzhľadu predpokladáme v priebehu letných prázdnin. Určite sa máte na čo tešiť.Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.