U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Školský vzdelávací program

14. 11. 2010
Na pedagogickej rade dňa 30.8.2009 bol schválený Školský vzdelávací program "Spoznávajme spolu farebný svet".

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.