U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Tvorivá dielňa pre rodičov a deti

Dátum a čas udalosti: 21. 11. 2008 10:00:00
Miesto konania: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
Práca s hlinou pod vedením uč.Fedákovej.

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.