U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Mikuláš

Dátum a čas udalosti: 4. 12. 2008 10:00:00
Miesto konania: MŠ U Sloníka, Dostojevského 2267/15, Poprad
V našej škôlke privítame Mikuláša s balíčkami sladkostí :-)

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.