U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Týždeň poznávacích a kultúrno – relaxačných podujatí pre budúcich prvákov

Dátum a čas udalosti: 16. 6. 2008 9:00:00
Miesto konania:

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.