U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Vianočné posedenie 2010

Dátum a čas udalosti: 6. 12. 2010 15:00:00
Miesto konania: V každej triede
Vianočné posedenie pri jedličke bude od 6.12.2010 do 17.12.2010.

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.