U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Dátum a čas udalosti: 2. 2. 2009 13:30:00
Miesto konania: ZŠ Dostojevského
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy bude prvý februárový týždeň.

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.