U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

Zmena subjektu

1. 9. 2008
1. septembra 2008 materská škola bola zlúčená so základnou školou a vznikol jeden subjekt Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad.

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.