U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
O nás > História materskej školy

História materskej školy

Materská škola Dostojevského 2267/27 začala svoju činnosť 1.10.1976 ako 4 triedna materská škola s 2 oddeleniami jaslí s kapacitou 150 detí na novovzniknutom sídlisku JUH v Poprade v účelovej budove.

Po roku 1989 nastal pokles detí, došlo k zrušeniu detských jaslí a vytvoreniu 6 triednej materskej školy.

1. septembra 2008 materská škola bola zlúčená so základnou školou a vznikol jeden subjekt Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad.

Škola nemá právnu subjektivitu a zriaďovateľom je v súčasnosti mesto Poprad. Od 1.9.2003 je škola držiteľom certifikátu Zdravá škola.

Navigácia

Kontaktné údaje

PhDr. Taťána Staneková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Základná škola s materskou školou
Dostojevského 2616/25
058 01 Poprad
Slovenská republika

+421 (52) 77 41 566

stanekova@skolka-uslonika.sk
www.skolka-uslonika.sk

Novinky

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.