U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

 

Školská jedáleň pri Materskej škole

+421 (52) 77 42 866
Jedálny lístok nájdete na stránke Materskej školy: https://zsdostpp.edupage.org/menu/ 
Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.