U Sloníka

Materská škola pre Vaše dieťa
Základná škola s materskou školou
Dostojevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad
Výchovno-vzdelávacia činnosť > Každoročné akcie

Každoročné akcie

Každý rok organizujeme pre deti a ich rodičov množstvo zaujímavých akcií. 

 • oslavy sviatkov a narodenín detí
 • kultúrne akcie priamo v materskej škole jedenkrát mesačne
 • tvorivé dielne pre rodičov a deti – maľovanie na sklo, alebo keramiku, práca s hlinou
 • oslavy Mikuláša – privítanie v materskej škole
 • vianočné posedenie pri stromčeku
 • pred Veľkou Nocou zdobíme vajíčka a vyrábame veľkonočné dekorácie
 • pripravujeme darčeky ku Dňu matiek
 • týždenný pobyt v škole v prírode
 • športové súťaže na školskom dvore v lete aj zime
 • súťaž Evička nám ochorela
 • vystúpenie detí pred rodičmi na celomestskej prehliadke tvorivosti detí – Deň MŠ pod Tatrami
 • výstavky výtvarných prác – týždenne sa obmieňajú
 • Deň zdravia – ochutnávka zdravých pomazánok a šalátov
 • posedenie a rozprávanie so zubnou lekárkou
 • celoškolský výlet
 • návšteva vodiacich psov v MŠ s ukážkou výcviku
 • Týždeň poznávacích a športových aktivít
 • Rozlúčka s MŠ a predškolákmi

Konkrétne akcie  a termíny sú v ročnom pláne školy a budú uverejnené v interiéri predškolského zariadenia na informačnej nástenke.

Navigácia

Kontaktné údaje

PhDr. Taťána Staneková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

Základná škola s materskou školou
Dostojevského 2616/25
058 01 Poprad
Slovenská republika

+421 (52) 77 41 566

stanekova@skolka-uslonika.sk
www.skolka-uslonika.sk

Novinky

Copyright © 2008 - 2019 Igor Stanek
Ďakujeme popradskej spoločnosti CHASTIA s.r.o. za sponzoring a spoločnosti Quantasoft s.r.o. za hostovanie webovej stránky.